விரைவில்…. திரட்டி-ஸ்போட்…

தமிழ்-பிஷ், நியூஸ்-பூனை, ஈ-த-முள், தமிழ்-பர்ஸ்…!

இப்படி நாளோரு வண்ணமும் பொழுதோரு திரட்டியுமாக வளமாக வளர்ந்துவரும் தமிழ்பதிவுலகில் இன்னுமொரு புதுமை முயற்சியாக…

மிக விரைவில்….

திரட்டி-ஸ்போட் (ThirattiSpot)
‘உங்கள் திரட்டி 5 நிமிடத்தில்…’
  • உங்கள் பெயரில், நீங்கள் விரும்பும் பெயரில், உங்கள் வீட்டு பூனைக்குட்டியின் பெயரில் ஒரு திரட்டி தொடங்கவேண்டுமா…?
  • பிளிக் (Pligg) நிறுவுவதற்கு 10 நிமிடம் இல்லையா…?
  • பதிவு எழுத சரக்கு இல்லையா…?

நீங்களும் தொடங்கலாம்… உங்கள் திரட்டியை… 5 நிமிடங்களும் ஒரு பெயரும் மாத்திரமே தேவை… முற்றிலும் இலவசம்….!

மேலதிக விபரங்கள் மிக விரைவில்….!!!

(இது எந்த திரட்டிகளுக்கும் போட்டியான திரட்டி அல்ல… இது ஒரு திரட்டி வழங்கி…!)

அன்புடன்,
நிமல் (எ) நிமலபிரகாசன்

Tags: blogs, aggregation, feeds

பதிப்பாளர்

நிமல்

நான் நிமல் (எ) ஸ்கந்தகுமார் நிமலபிரகாசன். பிறந்த ஊர், யாழ்ப்பாணம். சொந்த ஊர், கொழும்பு. தற்போது அவுஸ்திரேலியா, பிரிஸ்பேன் நகரில் குயின்ஸ்லாந்து தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் ஆய்வுக்கல்வியை மேற்கொண்டிருக்கிறேன்.

3 thoughts on “விரைவில்…. திரட்டி-ஸ்போட்…”

கருத்துக்கள் மூடப்பட்டது