எயார்டெல் விளம்பரம் – மாறிவிட்ட குமார் சங்கக்கார

குமார் சங்கக்கார

ஹலோ சிறீலங்கா
அடேயப்பா… நான் மாறிவிட்டேன்…

“பசித்திருப்பவர்கள் இனி சிரித்திருக்கலாம்”
– (ஒரு சிங்கள பாடல் வரி)

Tags: Sri Lanka, Airtel, Mobile, Change, Kumar, Sangakara

Published by நிமல்

நான் நிமல் (எ) ஸ்கந்தகுமார் நிமலபிரகாசன். பிறந்த ஊர், யாழ்ப்பாணம். சொந்த ஊர், கொழும்பு. தற்போது இலங்கையில் பல்கலைக்கழகமொன்றில் விரிவுரையாளராக பணியாற்றுகிறேன்.

One reply on “எயார்டெல் விளம்பரம் – மாறிவிட்ட குமார் சங்கக்கார”

  1. அதுதான் Hutch "உண்மை வெளிப்படும்வரை காத்திருப்போம்" என்றொரு விளம்பரம் போட்டிருக்கோ… ம்ஹீம்..

Comments are closed.