எயார்டெல் விளம்பரம் – மாறிவிட்ட குமார் சங்கக்கார

குமார் சங்கக்கார

ஹலோ சிறீலங்கா
அடேயப்பா… நான் மாறிவிட்டேன்…

“பசித்திருப்பவர்கள் இனி சிரித்திருக்கலாம்”
– (ஒரு சிங்கள பாடல் வரி)

Tags: Sri Lanka, Airtel, Mobile, Change, Kumar, Sangakara

பதிப்பாளர்

நிமல்

நான் நிமல் (எ) ஸ்கந்தகுமார் நிமலபிரகாசன். பிறந்த ஊர், யாழ்ப்பாணம். சொந்த ஊர், கொழும்பு. தற்போது அவுஸ்திரேலியா, பிரிஸ்பேன் நகரில் குயின்ஸ்லாந்து தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் ஆய்வுக்கல்வியை மேற்கொண்டிருக்கிறேன்.

One thought on “எயார்டெல் விளம்பரம் – மாறிவிட்ட குமார் சங்கக்கார”

கருத்துக்கள் மூடப்பட்டது