எனது வெட்டி பந்தாவும் வெற்று பகட்டும்

வாசிக்க: ஒரு வெள்ளவத்தை கூத்தாடியின் தன்னிலை விளக்கம்

Tags: Wellawatte, Colombo, Self, New Year

Published by நிமல்

நான் நிமல் (எ) ஸ்கந்தகுமார் நிமலபிரகாசன். பிறந்த ஊர், யாழ்ப்பாணம். சொந்த ஊர், கொழும்பு. தற்போது இலங்கையில் பல்கலைக்கழகமொன்றில் விரிவுரையாளராக பணியாற்றுகிறேன்.